ќновлено
2018-06-07
12:12

ƒисципл≥ни

Ќазва дисципл≥ни: ≤стор≥€ ≥ методолог≥€ математикиЎифр дисципл≥ни: –6.3
ƒо списку дисципл≥н
«агальний опис дисципл≥ни

 урс - 5, семестр - 9, всього годин 34, на тиждень - 2 лекц≥йн≥.

ћета курсу: скласти ц≥л≥сне у€вленн€ про математику, њњ сучасний стан, виникненн€ ≥ шл€хи розвитку, њњ м≥сце в систем≥ наукових знань людства

—тудент повинен знати: €к виникли пон€тт€, ≥дењ, математичн≥ методи, €к ≥сторично склалис€ окрем≥ математичн≥ теор≥њ; характер ≥ особливост≥ розвитку математики в окремих народ≥в в певн≥ ≥сторичн≥ пер≥оди, а також вм≥ст, внесений в розвиток математики великими вченими минулого, ≥, в першу чергу, в≥тчизн€ними вченими.

—тудент повинен вм≥ти: анал≥зувати об'Їктивн≥ закони розвитку математики, розкривати багатогранн≥ зв'€зки математики, особливо зв'€зок математики з практичними потребами ≥ д≥€льн≥стю людей, з розвитком ≥нших наук; ви€вл€ти вплив економ≥чноњ ≥ соц≥альноњ структури сусп≥льства на зм≥ст та характер розвитку математики, роль ц≥лого народу, особистост≥ вчених та колектив≥в учених (математичних шк≥л).

—туденти повинн≥ оволод≥ти програмним матер≥алом, виступити ≥з допов≥ддю на запропоновану тематику, оформивши њњ у вигл€д≥ реферату.

ѕерел≥к джерел, €к≥ пропонуютьс€ дл€ засвоЇнн€ курсу
  1. –ыбников  .ј. »стори€ математики. - ћ.: »зд-во ћ√”, 1974.
  2. —тройк ƒ.Ћ.  раткий очерк истории математики. - ћ.: Ќаука, 1969.
  3. ¬ивальнюк Ћ.ћ., ≤гнатенко ћ.я. ≈лементи ≥стор≥њ математики. Ќавч.пос≥бник. -  .: ≤н-т зм≥сту ≥ методики навчанн€, 1996. - 178 с.
  4. Ѕородин ј.»., Ѕугай ј.—. ¬ыдающиес€ математики. -  .: –ад.школа, 1987. - 654с.
  5. јкс≥оми дл€ нащадк≥в: ”крањнськ≥ ≥мена у св≥тов≥й науц≥. «б. нарис≥в/ ”пор€д. ≥ перевед. O.K. –оманчука, - Ћьв≥вська ≥стор.-просв.орган. "ћемор≥ал", 1992. - 544 с.
¬икладацький склад

доктор ф≥з.-мат.наук, професор Ћенюк ћихайло ѕавлович

ћетодика викладанн€ та методи навчанн€

лекц≥њ, консультац≥њ

ќц≥нюванн€

зал≥к

ƒо списку дисципл≥н

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterХoEШ•@дiь!’chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.