Оновлено
2019-05-24
10:54

Дисципліни

Назва дисципліни: Історія і методологія математикиШифр дисципліни: Р6.3
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 5, семестр - 9, всього годин 34, на тиждень - 2 лекційні.

Мета курсу: скласти цілісне уявлення про математику, її сучасний стан, виникнення і шляхи розвитку, її місце в системі наукових знань людства

Студент повинен знати: як виникли поняття, ідеї, математичні методи, як історично склалися окремі математичні теорії; характер і особливості розвитку математики в окремих народів в певні історичні періоди, а також вміст, внесений в розвиток математики великими вченими минулого, і, в першу чергу, вітчизняними вченими.

Студент повинен вміти: аналізувати об'єктивні закони розвитку математики, розкривати багатогранні зв'язки математики, особливо зв'язок математики з практичними потребами і діяльністю людей, з розвитком інших наук; виявляти вплив економічної і соціальної структури суспільства на зміст та характер розвитку математики, роль цілого народу, особистості вчених та колективів учених (математичних шкіл).

Студенти повинні оволодіти програмним матеріалом, виступити із доповіддю на запропоновану тематику, оформивши її у вигляді реферату.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
  1. Рыбников К.А. История математики. - М.: Изд-во МГУ, 1974.
  2. Стройк Д.Л. Краткий очерк истории математики. - М.: Наука, 1969.
  3. Вивальнюк Л.М., Ігнатенко М.Я. Елементи історії математики. Навч.посібник. - К.: Ін-т змісту і методики навчання, 1996. - 178 с.
  4. Бородин А.И., Бугай А.С. Выдающиеся математики. - К.: Рад.школа, 1987. - 654с.
  5. Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці. Зб. нарисів/ Упоряд. і перевед. O.K. Романчука, - Львівська істор.-просв.орган. "Меморіал", 1992. - 544 с.
Викладацький склад

доктор фіз.-мат.наук, професор Ленюк Михайло Павлович

Методика викладання та методи навчання

лекції, консультації

Оцінювання

залік

До списку дисциплін

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster&*Э@!^l є’chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.