Оновлено
2019-05-24
10:54

Дисципліни

Назва дисципліни: Застосування комп'ютерної техніки до розв'язування диференціальних рівняньШифр дисципліни: Р6.9
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 5; семестр - 9; всього годин - 34; на тиждень - 2 год.; (л/п).

Мета курсу ознайомити студентів з математичною постановкою та методами розв'язування задач важливих з точки зору застосувань, а також таких, які виступають як досить загальні моделі реальних явищ різноманітного характеру. В результаті вивчення курсу студент повинен набути твердих навичок наближених обчислень, а також, виходячи з оцінки початкових даних, оцінити точність, з якою можна одержати результат; вміти змінювати моделі (наприклад, диференціальну на різницеву, нелінійну на лінійну та ін.).

Для оволодінням курсу студент повинен опанувати такими дисциплінами: математичний аналіз, диференціальні рівняння, диференціальні рівняння із частинними похідними; вміти користуватися новою і новітньою комп'ютерною технікою, складати програми на різних алгоритмічних мовах.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
  1. Новіков Л.О., Обшта А.Ф. Чисельні методи прикладної математики. Лекції. Львів: Львівська політехніка. 1998.-188 с.
  2. Самарский А.А. Введение в числительные методы.-М.: Наука, 1982.-272 с.
  3. Канторович Л.В., Крылов В.И. Приближенные методы высшего анализа. - М. : Фитматгиз., 1962. - 708 с.
  4. Самарский А.А. Разностные схемы. -М. : Наука, 1984. -616 с.
  5. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. - М. : Наука, 1982.-272с.
  6. Методические указания по практикуму на ЭВМ. - Черновцы, ЧГУ, 1987. – 44 с.
Викладацький склад

Лучко Володимир Миколайович, асистент

Методика викладання та методи навчання

лекції, практичні завдання та консультації

Оцінювання

залік (здача 6-ти лабораторних робіт)

До списку дисциплін

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster€яD~5@я§›·­Мchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.