Оновлено
2019-05-24
10:54

Дисципліни

Назва дисципліни: Крайові задачі з рухомими межамиШифр дисципліни: Р6.8
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 5, семестр - 9, всього годин 34, на тиждень -2 (1 лекц. і 1 практ.).

Студент повинен познайомитись із постановкою та алгоритмами розв'язання задач по проблемі Стефана (з рухомими межами). Типовими є задачі про поширення тепла зі змінним фазовим станом, задача промерзання ґрунту і фільтрації, задачі у тілах з симетрією та інші.

Студенти доповідають на семінарі, відповідають на контрольні запитання, готують реферати, виконують контрольні роботи та залікову роботу.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
  1. Л.И. Рубинштейн Проблемы Стефана. - Рига: «Звайгзне», 1967. - 453 с.
  2. А.Фридман Уравнения с частными производными. - М.: «Мир», 1968. -426с.
  3. И.И. Данилюк Избранные труды НАН Украины. - К.: Наукова думка,1996.-286 с.
  4. Матійчук М.І. Параболічні та еліптичні крайові задачі з особливостями. - Чернівці: Прут, 2003. - 246 с.
Викладацький склад

доктор фіз.-мат.наук, професор Матійчук Михайло Іванович

Оцінювання

залік

До списку дисциплін

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster i@¤ЕXchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.