ќновлено
2018-06-07
12:12

ƒисципл≥ни

Ќазва дисципл≥ни: ћетодика викладанн€ ≥нформатикиЎифр дисципл≥ни: ѕ3.6
ƒо списку дисципл≥н
«агальний опис дисципл≥ни

 урс - 4, семестр - 8, всього годин 39, на тиждень - 2 лекц≥йн≥ ≥ 1 практична.

ћета курсу опанувати науков≥ ≥ науково-педагог≥чн≥ основи структури ≥ зм≥сту курсу ≥нформатики в «ќў сформувати у студент≥в у€вленн€ про методику викладанн€ ≥нформатики, виробити ум≥нн€ орган≥зовувати роботу учн≥в в каб≥нет≥ ≥нформатики, навчити студент≥в ор≥Їнтуватис€ в пост≥йно обновлюван≥й комп'ютерн≥й техн≥ц≥.

—тудент повинен знати науков≥ ≥ психолого-педагог≥чн≥ основи структури ≥ зм≥сту курсу ≤нформатики в «ќў особливост≥ вивченн€ ≥нформатики в залежност≥ в≥д в≥ку учн≥в.

—тудент повинен вм≥ти користуватис€ новою ≥ нов≥тньою комп'ютерною техн≥кою, складати програми на р≥зних алгоритм≥чних мовах, орган≥зовувати роботу учн≥в на комп'ютерах.

—тудент повинен п≥дготувати ≥ захистити лабораторн≥ роботи, запропонован≥ викладачем.

ƒл€ оволод≥нн€ курсу студент повинен опонувати так≥ дисципл≥ни: ≥нформатика, педагог≥ка.

ѕерел≥к джерел, €к≥ пропонуютьс€ дл€ засвоЇнн€ курсу
  1. ћетодика викладанн€ ≥нформатики (дл€ студент≥в математичного факультету) /”кл: я.ј. —ов≥н, –.я. ƒр≥нь, √.≤. √отинчан, ¬.¬. ћихайлюк. - „ерн≥вц≥; –ута, 2000.-28 с.
  2. »нформатика: ”чебник /ѕод ред. Ќ.¬. ћакаровой. - ћ.: ‘инансы и статистика, 1997. - 768 с.
  3.  араванова “.ѕ ќснови ≈Ћћ: ѕос≥бник дл€ клас≥в з поглибленим виченн€м ≥нформатики. - „ерн≥вц≥, 1996. - 146 с.
  4. Ўестопалов ™.A. Internet дл€ початк≥вц≥в. ѕос≥бник "ќснови ≥нформатики та обчислювальноњ техн≥ки". - Ўепет≥вка: јспект, 2001.
  5. Ўестопалов —.ј. Windows 95, 98 дл€ початк≥вц€. - Ўепет≥вка: јспекг, 2001.
  6. Ўестопалов ™.ј. ≤нформатика. Ѕазовий курс. - Ўепет≥вка: јспект, 2001. - 111с.
¬икладацький склад

Ћектор: Ћенюк ќлег ћихайлович.

¬икладач≥: Ћучко ¬олодимир ћиколайович, “упкало ≤ван —тепанович.

ћетодика викладанн€ та методи навчанн€

лекц≥њ, лабораторн≥ роботи, самост≥йна робота, консультац≥њ

ќц≥нюванн€

зал≥к

ƒо списку дисципл≥н

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterDVШЄ@ъд{о4÷chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.