Оновлено
2019-05-24
10:54

Дисципліни

Назва дисципліни: Методика викладання інформатикиШифр дисципліни: П3.6
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 4, семестр - 8, всього годин 39, на тиждень - 2 лекційні і 1 практична.

Мета курсу опанувати наукові і науково-педагогічні основи структури і змісту курсу інформатики в ЗОЩ сформувати у студентів уявлення про методику викладання інформатики, виробити уміння організовувати роботу учнів в кабінеті інформатики, навчити студентів орієнтуватися в постійно обновлюваній комп'ютерній техніці.

Студент повинен знати наукові і психолого-педагогічні основи структури і змісту курсу Інформатики в ЗОЩ особливості вивчення інформатики в залежності від віку учнів.

Студент повинен вміти користуватися новою і новітньою комп'ютерною технікою, складати програми на різних алгоритмічних мовах, організовувати роботу учнів на комп'ютерах.

Студент повинен підготувати і захистити лабораторні роботи, запропоновані викладачем.

Для оволодіння курсу студент повинен опонувати такі дисципліни: інформатика, педагогіка.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
  1. Методика викладання інформатики (для студентів математичного факультету) /Укл: Я.А. Совін, Р.Я. Дрінь, Г.І. Готинчан, В.В. Михайлюк. - Чернівці; Рута, 2000.-28 с.
  2. Информатика: Учебник /Под ред. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 768 с.
  3. Караванова Т.П Основи ЕЛМ: Посібник для класів з поглибленим виченням інформатики. - Чернівці, 1996. - 146 с.
  4. Шестопалов Є.A. Internet для початківців. Посібник "Основи інформатики та обчислювальної техніки". - Шепетівка: Аспект, 2001.
  5. Шестопалов С.А. Windows 95, 98 для початківця. - Шепетівка: Аспекг, 2001.
  6. Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. - Шепетівка: Аспект, 2001. - 111с.
Викладацький склад

Лектор: Ленюк Олег Михайлович.

Викладачі: Лучко Володимир Миколайович, Тупкало Іван Степанович.

Методика викладання та методи навчання

лекції, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації

Оцінювання

залік

До списку дисциплін

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster6л;T0@9chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.