Оновлено
2019-05-24
10:54

Дисципліни

Назва дисципліни: Еліптичні крайові задачі для рівнянь 2-го порядкуШифр дисципліни: С5.5в
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 4, семестр - 8: годин - 39, на тиждень - 3 год. (2 лекц. і 1 практ.).

Мета курсу: Ознайомити студентів з крайовими задачами для рівнянь ІІ-го порядку еліптичного типу та методами їх розв'язування.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати: Як ставляться крайові задачі для еліптичних рівнянь 2-го порядку, алгоритми побудови їх розв'язку за допомогою редукції до інтегральних рівнянь, використовуючи відповідні потенціали простого та подвійного шарів.

В результаті вивчення курсу студент повинен вміти: Застосувати алгоритми до розв'язання коректних задач.

Даний курс ґрунтується на знаннях та практичних навичках, отриманих після прочитання курсів: математичного аналізу, теорії функцій комплексної змінної, диференціальних рівнянь та диференціальних рівнянь з частинними похідними, функціонального аналізу.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
  1. Ладыженская О.А. Уральцева Н.Н. Линейные й квазилинейные уравнения эллиптического типа. - М.: Наука, 1964.
  2. Михайлов В.П. Дифференциальные уравнения в частных производных.
  3. - М.: Наука, 1976.-391 с.
  4. Миранда К. Уравнения с четными производными эллиптического типа. - М.: ИЛ, 1964.
  5. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнение математической физики. М.: ГИТТЛ, 1953.
Викладацький склад

канд.фіз.-мат.наук, доцент Перун Галина Михайлівна

Оцінювання

письмовий іспит

До списку дисциплін

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasteroz‘ч @@Ј-r<chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.