Оновлено
2019-05-24
10:54

Дисципліни

Назва дисципліни: Задачі дифузії та теплопровідностіШифр дисципліни: С5.4в
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 4, семестр — 7, всього годин 51, на тиждень — 2 лекцій і 1 практична.

Мета курсу ознайомлення студентів з фізичними задачами про поширення тепла у різних тілах задачами дифузії, радіоактивного розпаду та іншими фізичними процесами.

Пропонуються різні підходи для виводу математичних моделей, які описують ці процеси.

Студент повинен знати -- математичні методи дослідження та вміти застосувати їх для розв'язання конкретних задач.

Заняття проводяться у вигляді семінарів на яких студенти доповідають програмовий матеріал і дають відповіді на контрольні питання. Продовж семестру студенти виконують дві контрольні роботи з індивідуальним завданням кожному та залікову роботу в кінці семестру.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
  1. А.Н. Тихонов, А.А. Самарский Уравнение математической физики. Издательство технико-теоретической литературы - М: 1953. - 673 с.
  2. Я.Б. Зельдович, А.Д. Мишкис Элементы математической физики. - М.:„Наука",- 1973.
Викладацький склад

доктор фіз.-мат.наук, професор Матійчук Михайло Іванович

Оцінювання

2 контрольні роботи і залік

До списку дисциплін

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster5м‹Ф@пфF­єchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.