Оновлено
2019-05-24
10:54

Дисципліни

Назва дисципліни: Елементи якісної теорії звичайних диференціальних рівняньШифр дисципліни: С5.2в
До списку дисциплін
Загальний опис дисципліни

Курс - 3, семестр 6: годин - 54, на тиждень - 3 год. (2 лекц., 1 практ.);

Мета курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з асимптотичним інтегруванням диференціальних рівнянь, та деякими методами розв'язання двоточкових крайових задач.

Студент повинен знати формування основних теорем асимптотичного інтегрування диференціальних рівнянь, та перетворювати крайову задачу для лінійних звичайних диференціальних рівнянь в задачу Копі.

Студент повинен вміти застосовувати теоретичний матеріал для розв'язання як теоретичних так і практичних задач в інженерно-технічних дослідженнях.

Для досягнення мети вивчаються наближені методи інтегрування крайової задачі (метод суперпозиції, ітераційні методи, метод спряженого оператора). А також аналізується властивості розв'язків крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь зі сталими та періодичними коефіцієнтами.

Крім того вивчаються методи асимптотичного інтегрування диференціальних рівнянь.

При цьому використовуються розділи з курсів: „звичайні диференціальні рівняння", „лінійна алгебра" та „математичний аналіз".

Одержані теоретичні знання з даного курсу можна використовувати при розв'язанні задач математичної фізики, механіки, хімії та ін. (рух газу в корисному середовищі, розподіл тепла в пластині реактора та ін.), а також при засвоєнні дисциплін спеціалізації.

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу
  1. Неймарк М.А. Линейные дифференциальные операторы. - М: Наука, 1969. - 528с.
  2. Бибиков Ю.Н Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. - М.: Высшая школа, 1991.-303 с.
  3. Ц.На Вычислительные методы решения прикладных граничных задач. – М.: Мир, 1992. - 296 с.
  4. Б.П. Демидович Лекции по математической теории устойчивости. - М.: Наука, 1967. - 472 с.
Викладацький склад

Пукальський Іван Дмитрович

Оцінювання
залік
До списку дисциплін

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster<€Vґо@ё‰†BAchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.