Оновлено
2019-05-24
10:54

Яшан Богдан Олегович

Яшан Богдан Олегович

Посада: аспірант кафедри

Тематика наукових досліджень:

Статті в міжнародних журналах

 • І.Д. Пукальський, Б.О. Яшан Нелокальна багатоточкова за часом задача для параболічних рівнянь з виродженням // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т60, № 2. 2017. ст. 32-40.
 • І.Д. Пукальський, Б.О. Яшан Нелокальна багатоточкова за часом задача зі скісною похідною для параболічного рівняння з виродженням // Мат. методи та фіз.-мех. поля, т60, № 4. 2017. ст. 40-51.
 • I. D. Pukal’s’kyi and B. O. Yashan Nonlocal problem multipoint in time for parabolic equation with degeneration // Journal of Mathematical Sciences, vol 225. №2 October. 2018.
 • Пукальський І.Д., Яшан Б.О. Крайова задача з імпульсною дією для параболічного рівняння з виродженням // Укр. мат. журнал. – 2019. – №5 – С. 645 – 655.
 • Статті у вітчизняних журналах та збірниках наукових праць

  1. 5. Яшан Б.О. Крайова задача Діріхле для параболічного рівняння з імпульсною дією // Буковинський математичний журнал. 2018. – Т.6, № 1–2 – С. 135-141

  Тези міжнародних та республіканських конференцій

  1. І.Пукальський, Б. Яшан Одностороння крайова задача для параболічних рівнянь з імпульсною дією і виродженням – Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю факультету математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 вересня 2018 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – С. 94.
  2. Яшан Б.О. Багатоточкова задача Коші для параболічних рівнянь з виродженням. – Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць у 3-х т. / за заг. ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра [Електронний ресурс] // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – Т. 3., С. 183-184. –Режим доступу до ресурсу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018.
  3. Пукальський І.Д., Яшан Б.О. Перша крайова задача з імпульсною дією для параболічних рівнянь з виродженням // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 100-102.
  4. Матійчук М.І., Яшан Б.О. Про крайові задачі для фрактального рівняння дифузії // Міжнародна конференція, присвячена 75-річчю від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Д.І. Мартинюка (1942-1996): матеріали конференції, 19-21 травня, 2017 р. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 86-87.

  Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster]$Ћvї`@,yдchnu.edu.ua
   © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.